Loading...
Maandag - Vrijdag      8:30 - 17:00 uur

Menu

KOMO

KOMO attest Kunststof Gevelelementen

Ons K-VISION systeem is volgens BRL 0703 “Kunststof Gevelelementen” gecertificeerd. Dit houdt in dat het voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbesluit en de kwaliteitseisen uit de markt. Met het KOMO-attest voor het K-VISION systeem wordt verklaard dat K-VISION gevelelementen, mits de verwerkingsvoorschriften in
acht worden genomen, geschikt zijn om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit. Bekijk de downloads voor meer informatie. 

KOMO attest Inbraakwerendheid

Ons K-VISION profielsysteem is SKG** gecertificeerd, wat inhoudt dat het voldoet aan de strenge eisen op het gebied van inbraakwerendheid uit het bouwbesluit. Met deze certificering, vastgelegd in een KOMO attest, voldoen inbraakwerende K-VISION kozijnen eveneens aan het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW).

Een inbraakwerend K-VISION kozijn dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals vastgelegd in het bouwbesluit en verder gespecificeerd in het KOMO-attest. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Draaiende delen dienen in de meeste gevallen afsluitbaar te zijn (bijvoorbeeld door middel van een sleutel).
  • Toegepast glas dient te voldoen aan de NEN5096; doorgaans is standaard meerbladig isolatieglas voldoende.
  • Er dient SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk toegepast te worden.

KOMO Attest Kunststofgevelelementen

KOMO attest Inbraakwerendheid

Vragen of een afspraak maken?
Ons team helpt u graag.